GLASTON

Oblasť pôsobenia a hlavné ciele firmy GLASTON sú nasledovné:

 1. Vybudovanie vedecko – vývojového, vzdelávacieho a klinického centra, ktoré by poskytovalo výskumnú a vývojovú bázu ako aj špičkovú klinickú bázu pre všetkých tvorivých pracovníkov v oblasti biotechnológie, ktorí sa venujú alebo budú venovať regeneračnej medicíne. Centrum sa bude venovať štúdiu chorôb a ich prevencii a liečbe metódami modernej regeneračnej biomedicíny na báze buniek, tkanív moderných biomateriálov a genetických manipulácií.

 2. Aplikovaný výskum v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby

  Akcelerácia prenosu poznatkov z aplikovaného výskumu v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby prostredníctvom partnerstva súkromného a verejného výskumného sektora, ktorý je koncepčne rozpracovaný na riešenie oblastí:
  - podpora a zlepšenie dlhodobej strategickej spolupráce medzi akademickými inštitúciami a súkromnou podnikateľskou sférou,
  - stimulácia konkurencieschopnosti a aplikovaného priemyselného výskumu,
  - zefektívnenie výmeny poznatkov a šírenie nových technológií,
  - tvorba excelentných vedeckých výstupov,
  - zavedenie osvedčených postupov v oblasti riadenia výskumnej činnosti a prenosu poznatkov do vzdelávacieho procesu.

Oznámenia o verejnom obstarávaní:

momentálne neprebieha žiadne verejné obstarávanie